• Lage verzendkosten
  • Zeer brede collectie
  • Staat het niet op de website, mail ons

Disclaimer

Disclaimer werkmanoost.nl

De op deze website getoonde informatie wordt door Werkman Oost met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

 

Deze website en alle onderdelen daarvan (m.u.v. url-links) zijn eigendom van Werkman Oost. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiŽren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Werkman Oost.

 

De informatie op deze site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Werkman Oost houdt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

Hoewel Werkman Oost alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Werkman Oost niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

 

Bepaalde (url)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Werkman Oost maar zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Werkman Oost. Hoewel Werkman Oost uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zijn niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, nog de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

 

Werkman Oost sluit alle aansprakelijkheid uit voor enig directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website..