waar ben ik:
Werkman Oost  Disclaimer

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door De Werkman Oost met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 
Deze website en alle onderdelen daarvan ( m.u.v. links ) zijn eigendom van De Werkman Oost. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiŽren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Werkman Oost.
 
De informatie op deze site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De Werkman Oost houdt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Hoewel De Werkman Oost alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is De Werkman Oost niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
 
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van De Werkman Oost maar zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van De Werkman Oost. Hoewel De Werkman Oost uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zijn niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, nog de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.
 
De Werkman Oost sluit alle aansprakelijkheid uit voor enig directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.